Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety zapraszamy do zapoznania się z instrukcją i najczęściej zadawanymi pytaniami dla firm, które wypełniały już ankietę samooceny przy współpracy z Grupą Polpharma (FAQ indirect) oraz tych, które ankietę wypełniają po raz pierwszy (FAQ).

Zapraszamy również do obejrzenia materiałów z warsztatów Indirect i Direct.

Film „Indirect”

Film „Direct”

Metryczka firmy - informacje wstępne

* na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie danych w ankiecie

A. Czy firma prowadzi działalność:
A.1 Liczba zakładów produkcyjnych:

B. Całkowita liczba zatrudnionych: